Shërbime shpedicionit
Posted on: May 3, 2017, by : liridonshala_dp0wui62

Agjencioni Doganor Graniti group ofron shërbime shpedicioni në të gjitha pikat doganore në Kosovë, agjencioni yne është ndërtuar për t’ju zgjidhur pune efikase gjat procesit të komplikuar doganor dhe ofruar shërbime konsulente rreth përgatitjes suaj për importimin e mallrave dhe automjeteve tuaja konform rregullave dhe ligjeve në fuqi.

Shërbimet tona mund ti gjeni në:

1. Terminali Doganor Prishtinë
2. Terminali Doganor Prizren
3. Terminali Doganor Hani i Elezit
4. Terminali Doganor Vërmicë

Klientve tane ju ofrojm këshilla dhe përcjellje te vazhdueshme nga momenti i porositjes se mallit apo automjeteve deri tek përcjellja në pikat doganore në Kosovë.

 

 

13 thoughts on “Shërbime shpedicionit

  1. I have checked your blog and i’ve found some duplicate content, that’s why you don’t rank
    high in google, but there is a tool that can help you to create 100% unique articles, search for: boorfe’s tips unlimited
    content

  2. Thanks for your handy post. In recent times, I have been able to understand that the actual symptoms of mesothelioma are caused by your build up of fluid regarding the lining of your lung and the torso cavity. The infection may start inside the chest spot and spread to other body parts. Other symptoms of pleural mesothelioma include fat reduction, severe deep breathing trouble, nausea, difficulty swallowing, and puffiness of the neck and face areas. It ought to be noted some people having the disease will not experience any kind of serious symptoms at all.

Leave a Reply

Your email address will not be published.